ОРЗД

"ЖАНЕТ" ООД („Дружеството“ или „Ние“) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от  "ЖАНЕТ" ООД, е Комисията за защита на личните данни на Република България.

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
Наименование: Антон Чобанов
Адрес: Бургас 8000, ул. Сан Стефано № 62,  Офис - Център БСУ, офис 7    
Мобилен: +359 887 55 66 66 - всеки вторник от 09:00 - 11:00
Телефон: +359 56 702 921 - всеки четвъртък от 09:00 - 11:00  
Факс: +359 56 702 921
Уеб сайт: www.lichnidanni.bg
Уеб сайт: www.optimize.bg
E-mail: dpo@lichnidanni.bg

Информация относно Адмиистратора на лични данни
Наименование: "ЖАНЕТ" ООД
ЕИК/БУЛСТАТ:  102827804
Адрес: гр. Несебър 8230 ул.СТРУМА No 2, бл. ДЕЛФИН №5, ет. 1,
Телефон: +359 554 46495
Факс: +359 554 46495
E-mail: office@janetbg.com

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
  •  Политика за защита на личните данни на "ЖАНЕТ" ООД / Personal Data Protection Policy - Janet Ltd. 
  • Confidentiality Notice - Job Applicant - Janet Ltd. / Уведомление за поверителност - Кандидати за работа "ЖАНЕТ" ООД 
  • Privacy Notice - Janet Ltd. / Уведомление за поверителност "ЖАНЕТ" ООД
  • Cookie Policy of - Janet Ltd. / Политика за бисквитките (cookies) на "ЖАНЕТ" ООД
  • Rules on the exercise of the rights of the data subjects - Janet Ltd. / Правила за упражняване правата на субектите на лични данни "ЖАНЕТ" ООД
Разгледай нашият асортимент